RUBRIEKEN

Defib Cab outdoor cabinet

Hartveilig Wonen
Hartveilig Wonen is georganiseerde burenhulp, waarmee het aantal sterfgevallen
door een acute circulatiestilstand kan verminderen. Het is vrijwillige hulp aanvullend
op ambulancezorg. Deelnemers worden met een sms gewaarschuwd wanneer hun 
hulp nodig is. Een altijd goed functionerende AED is daarbij van levensbelang!
Hartveilig Wonen kiest voor de robuuste en beproefde Defibtech Lifeline AED.
Medicall Life Support draagt daarbij zorg voor het onderhoud van de AED's binnen het project.
De perfecte oplossing!