RUBRIEKEN

Basis BHV

Geplande datums
Brandbestrijding & Ontruiming
Maandag 25 september 2023
Woensdag 18 oktober 2023
Eerste Hulp & AED
Woensdag 25 oktober 2023
Donderdag 23 november 2023
Brandbestrijding & Ontruiming
Donderdag 30 november 2023
Maandag 15 januari 2024
Eerste Hulp & AED
Dinsdag 23 januari 2024
Dinsdag 6 februari 2024
Brandbestrijding & Ontruiming
Dinsdag 13 februari 2024
Eerste Hulp & AED
Donderdag 14 maart 2024
Brandbestrijding & Ontruiming
Donderdag 21 maart 2024
Eerste Hulp & AED
Maandag 8 april 2024
Brandbestrijding & Ontruiming
Maandag 15 april 2024
Eerste Hulp & AED
Woensdag 22 mei 2024
Brandbestrijding & Ontruiming
Woensdag 29 mei 2024
Eerste Hulp & AED
Dinsdag 25 juni 2024
Brandbestrijding & Ontruiming
Dinsdag 2 juli 2024
Maandag 16 september 2024
Eerste Hulp & AED
Maandag 23 september 2024
Nieuwe richtlijnen 2023
Bedrijfshulpverleners worden opgeleid om binnen het bedrijf een voorpostfunctie te hebben Zij nemen maatregelen om erger te voorkomen.
Bedrijfshulpverleners kunnen het verschil maken als er een calamiteit is binnen uw bedrijf. Ze gebruiken Eerste Hulp bij ongevallen, ze bestrijden een beginde brand of ontruimen een gebouw of terrein. Als het nodig is, alarmeren zij de Brandweer, politie en Ambulance. 


Een goede Bedrijfshulpverlening is letterlijk van levensbelang voor uw medewerkers en organisatie. Bedrijfshulpverleners beperken de mogelijke gevolgen voor de schade binnen uw bedrijf. 

Ieder bedrijf met medewerkers in dienst is volgens de Arbowet verplicht bedrijfshulpverlening (BHV) te regelen het aantal BHV-ers wordt bepaald door de RI&E binnen uw bedrijf. Op die manier voldoet u aan de verplichte en zorgt u voor beschermd! De BHV-organisatie moet bij incidenten verschijnen die in uw bedrijf voorkomen.

BHV-taken bij brand:
De BHV is sneller aanwezig bij een incident dan de brandweer, ambulance of politie en kan in de beginfase  van ee incident het verschil maken. Een goede BHV-organisatie
kan een beginnende brand vroeg ontdekken en blussen.  

BHV-taak bij letsel:
Door het geven van Eerste Hulp kan de BHV de gevolgen van letsel beperken. Dit kan een gunstige invloed hebben op het herstel, en ziekteverzuim verkorten. 
Bij spoedeisend letsel, zoals een circulatiestilstand, kan de BHV in de eerste 6 minuten het verschil maken en de kansen van het slachtoffer op overleven vergroten. 


Om de BHV opleidingen zoveel mogelijk mogelijk aan te sluiten bij de situatie van uw organisatie, bieden wij de mogelijkheid voor maatwerk. Dit doen we in overleg voor de BHV opleiding/Herhaling wordt gerealiseerd. 

Bij het onderdeel Eerste Hulp is standaard een Lotus-slachtoffer aanwezig! 
Voor iedere cursist is voldoende mogelijkheid om zelf aan de slag te gaan en te oefenen.

Bij het onderdeel Brandbestrijding is standaard een Veiligheidsman aanwezig! 
Ook hier hebben cursisten de mogelijkheid zelf te oefenen en ook zelfstandig een brand te kunnen blussen. 

Realistisch oefenen met een uitgebreide enscenering zorgt voor een toegevoegde waarde op deze dag. 

Wij zijn een NIBHV keurmerk opleidingsinstituut en is ook deze opleiding ISO 9001:2015 gecertificeerd. 

Opleidingsduur: 2 dagen
  • 1 dag Brandbestrijding & Ontruiming
  • 1 dag Eerste Hulp incl. AED
Beide dagen worden afgesloten met examen. 

Certificering: NIBHV boek en certificeringspasje NIBHV 

Trainingslocatie: Medical Life Support Kesteren (8.30 uur - 16.30 uur) 
                             incl. koffie/thee en lunch 
                             Vanaf 8 personen komen wij ook op locatie. (vraag naar de mogelijkheden en een offerte op maat) 

Na ontvangst per e-mail een bevestiging en per post ontvang u de uitnodiging + leerboek. 

Kandidaten met een EHBO - diploma hebben ontheffing voor het onderdeel Eerste Hulp. 
Kandidaten voor de brandweer hebben ontheffing het onderdeel Brandbestrijding & Ontruiming.

De BHV-Basis (2 dagen) open inschrijving vindt altijd plaats aaneengesloten 1 dag per week verdeeld over 2 weken. 
Wordt er buiten deze combinatie-datum gekozen voor andere datums dan wordt hier een toeslag over berekend. 

Je neemt geen deel aan deze cursus als, maar om te kunnen handelen als het nodig is. 
BHV-er ben je 24/7!  
Prijs: € 295,00 p.p. excl. BTW

Meld u aan:

Uw gegevens:
Factuuradres:
Overig