RUBRIEKEN

Beheerder Brandmeld- en Ontruimingsalarminstallatie (BMI-OAI)

Beheerder Brandmeld- en Ontruimingsalarminstallatie (BMI-OAI)
Is verantwoordelijk voor de bediening, controle en het onderhoud van de brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie.
De beheerder is ook de eerste zekerheid voor de brandweer. Dit is belangrijk als er bijvoorbeeld twijfel bestaat over de
echtheid van een brandmelding.

In de cursus wordt begonnen met het beheer van de brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie, periodieke controles en onderhoudswerkzaamheden.

Toelatingseisen:
Er zijn geen toelatingseisen. Het is goed bekend dat de cursist vertrouwd is met techniek en technische problemen van installaties.
Bovendien is het belangrijk dat de beheerder affiniteit heeft met de Bedrijfshulpverleningsorganisatie.

Duur opleiding:
Deze opleiding duurt 3 dagdelen
Dag 1: 8.30 uur - 16:00 uur
Dag 2: 8.30 uur - 12.30 uur (incl. examen)
In de periode tussen de lesdagen dient de cursist een aantal opdrachten uit te werken.

Eindtermen:
De cursist:
- Kan omschrijven wat het doel van een Brandmeldinstallatie (BMI) en Ontruimingsalarminstallatie (OAI) is.
- Weet wanneer een BMI of een OAI vereist is
- Kent de eisen waaraan een training moet voldoen.
- Kent de hoofdlijnen van de opbouw van een brandmeld- en ontruimingsinstallatie.
- Kan omschrijven hoe en met welke frequentie de beheerder zorg kan dragen voor beheer, periodieke controle en onderhoud van de onderdelen van de installaties.
- Kan aangeven hoe de bepaalde met de onderhoudskundige moet worden uitgevoerd

Certificering:
NIBHV leerboek en NIBHV certificering.

Prijs op aanvraag.

 
 
Prijs: Op aanvraag

Meld u aan:

Uw gegevens:
Factuuradres:
Overig