RUBRIEKEN

BHV Code 95 (nieuwe versie)

Geplande datums
Code 95
Maandag 31 oktober 2022
EHBO-BHV Code 95 (prijs incl. certificering CCV > Code 95)
Doel van deze training is het bewust en veilig handelen in het geval van een verkeersincident.
(letselongeval of brand)
De cursisten wordt geleerd:
 • Te zorgen voor de eigen veiligheid en van de omstanders (RVB doelstellingen)
 • Om Spoedeisende en Niet-Spoedeisende hulp te verlenen
 • Een beginnende brand te blussen
 • Samen te werken met professionele hulpverleningsdiensten bij een incident 
De training is gericht op chauffeurs die tijdens hun werk te maken krijgen met de eerste hulpverleningssituaties en/of een beginnende brand.

Opzet en eindtermen van de opleiding
De opleiding 'Bedrijfshulpverlener Eerste Hulp' heeft een totale duur van 7 uur.
De opleiding bevat de volgende theorie onderwerpen:
 • Vijf belangrijke punten bij het verlenen van Eerste Hulp
 • Stoornissen in het bewustzijn
 • Stoornissen van de ademhaling
 • Stoornissen van de bloedsomloop
 • Ernstige uitwendige  bloedingen
 • Shock
 • Uitwendige wonden
 • Brandwonden
 • Kneuzing en verstuiking
 • Ontwrichting en botbreuken
 • Oogletsels
 • Vergiftiging
 • Electriciteitsongevallen
 • Letsel door koude
 • Letsel door warmte
 • Het menselijk lichaam
De praktijkonderwerpen zijn:
 • Vervoer over korte afstand
 • verband- en hulpmiddelen
 • Reanimatie en gebruik AED
In de vrije ruimte komen de volgende theorie onderwerpen aan bod m.b.t. Bestrijding van een beginnende brand (B) in en
rondom een voertuig
- Wat is brand, wat zijn de gevaren van brand en hoe kan brand worden geblust
- Wat moet men doen in geval van brand
 • Alarmeren
 • Branduitbreiding voorkomen
 • Blussen
De praktijkonderwerpen zijn:
 • Op een veilige wijze het juiste blusmiddel gebruiken bij een brand
 • Samenwerken met professionele hulpverleningsdiensten bij een incident
Opleidingsduur: 1 dag (7 klokuren)

Certificering: NIBHV Code 95 + aanmelding Code 95

Trainingslocatie: Medicall Life Support of op locatie bij voldoende deelname

Tijden: 8:30 uur - 16:00 uur

Voor de aanmelding hebben wij nodig: Voorletters - achternaam - mailadres - geboortedatum en BSN nummer

Prijzen excl. certificering CCV - Code 95
Prijs: € 165,00 p.p. excl. BTW

Meld u aan:

Uw gegevens:
Factuuradres:
Overig