RUBRIEKEN

BHV Code 95 (nieuwe versie)

Geplande datums
Code 95
Vrijdag 29 september 2023
Vrijdag 27 oktober 2023
EHBO-BHV Code 95 (prijs incl. certificering CCV > Code 95)
Doel van deze training is het bewust en veilig handelen in het geval van een verkeersincident.
(letselongeval of brand)
De leerlingen worden geleerd:
 • Te zorgen voor de eigen veiligheid en van de omstanders (RVB-doelstellingen)
 • Om Spoedeisende en Niet-Spoedeisende hulp om binnen te komen
 • Een beginnend merk te blussen
 • Samen te werken met professionele hulpverleningsdiensten bij een incident 
De training is gericht op chauffeurs die sterven tijdens hun werk om de eerste hulpverleningssituaties en/of een beginnend merk te krijgen.

Opzet en eindtermen van de opleiding
De opleiding 'Bedrijfshulpverlener Eerste Hulp' duurt in totaal 7 uur.
De opleiding bevat de volgende theorie-onderwerpen:
 • Vijf belangrijke punten bij de sluiting van eerste hulp
 • Stoornissen in het bewustzijn
 • Stoornissen van de ademhaling
 • Stoornissen van de bloedsomloop
 • Ernstige uitwendige bloedingen
 • schok
 • Uitwendige wonden
 • Brandwonden
 • Kneuzen en verstuiken
 • Ontwrichting en botbreuken
 • Oogletsels
 • Vergiftigend
 • Elektriciteitsongevallen
 • Letsel deur koud
 • Letsel deur warmte
 • Het menselijk lichaam
De praktijkonderwerpen zijn:
 • Vervoer over korte afstand
 • verband- en hulpmiddelen
 • Reanimatie en gebruik AED
In de vrije ruimte komen de volgende theorie-onderwerpen aan bod mbt Bestrijding van een beginnend merk (B) in en
rondom een ​​voertuig
- Wat is merk, wat zijn de gevaren van merk en hoe kan merk geblust worden
- Wat men moet doen in het geval van merk
 • Alarmeren
 • Branduitbreiding voorkomen
 • Blussen
De praktijkonderwerpen zijn:
 • Op een veilige manier het juiste blusmiddel gebruiken bij een merk
 • Samenwerken met professionele hulpverleningsdiensten bij een incident
Opleidingsduur: 1 dag (7 klokuren)

Certificatie: NIBHV Code 95 + aanmelding Code 95

Trainingslocatie: Medicall Life Support of op locatie bij voldoende deelname

Tijden: 8:30 uur - 16:00 uur

Voor de aanmelding hebben wij nodig:  Voorletters - achternaam - mailadres - geboortedatum en BSN nummer

Prijzen excl. btw btw certificering CCV - Code 95
Prijs: € 185,00 p.p. excl. BTW

Meld u aan:

Uw gegevens:
Factuuradres:
Overig