RUBRIEKEN

Coördinator / Hoofd BedrijfsHulpVerlening (C/H BHV)

Geplande datums
Dag 1
Donderdag 28 september 2023
Dag 2
Donderdag 26 oktober 2023
Project binnen
Vrijdag 24 november 2023
1e Beoordeling
Vrijdag 15 december 2023
Aanvullingen binnen
Vrijdag 12 januari 2024
Examen
Vrijdag 2 februari 2024
Coördinator / Hoofd BedrijfsHulpVerlening (C/H BHV)
De coördinator/hoofd BHV zorgt ervoor dat de BHV in zijn bedrijf wordt georganiseerd en dat de BHV-ers worden opgeleid en geoefend, zodat zij bij een 
incident op de juiste manier een BHV-inzet kunnen doen. De c/h bhv houdt zich bezig met de beleidsmatige kant van de BHV. De cursus helpt 
om zich voor te bereiden op het voltooide pakket van de c/h BHV.

De c/h BHV geeft uitvoering aan de BHV-taken die de werkgever zijn opgedragen en vertaald in
concrete taken, waaronder:
oprichting van de BHV organisatie;
opstellen en beheren van het BHV-beleidsplan
implementatie van het arbobeleid met betrekking tot BHV
> zorgen voor voldoende opleiding en oefening van de BHV;
> communiceren met interne en externe contacten.
In veel bedrijven wordt de functie van coördinator gecombineerd met de funcie van Ploegleider BHV.
De Ploegleider BHV geeft leiding vaan de BHV-inzet en houdt zich vaak bezig met de operationele BHV-zaken, zoals het 
beheer van de BHV-middelen.

Toelatingseisen
De cursus c/h BHV is bedoeld voor medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de voorbereiding en implementatie van
het BHV-beleid in hun bedrijf of organisatie.
In de cursus wordt ervan uitgegaan dat de leerlingen zijn behaald over:
>MBO/HBO opleidingsniveau, bij voorkeur HBO-niveau;
> algemene managementvaardigheden: leidinggevende en communicatieve vaardigheden.

De cursus 
De cursus c/h BHV bestaat uit twee cursusdagen en een examendag. De c/h BHV krijgt de opdracht zelfstandig een
BHV-beleidsplan verschillende te stellen en krijgt hiervoor handige tools aangeboden.
Naast het schrijven van dit BHV-beleidsplan moet er rekening worden gehouden met een studiebelasting van 60 tot 80 uur
voor het volgen van de leerstof en de voorbereiding van de presentatie en het mondelinge examen.

"Opdrachten die aansluiten bij de praktijk van de kandidaten en draagt ​​​​​​bij aan het werk van toepassing op de werkplek" 

Het examen
Het examen c/h BHV bestaat uit 2 onderdelen:
1. het opstellen van een BHV-beleidsplan
2. het presenteren van het BHV-beleidsplan in combinatie met een mondeling examen over de leerstof c/h BHV.

Het BHV-beleidsplan is de basis van de presentatie en het mondelinge examen en wordt door een ervaren NIBHV-examencommissie aan
verschillende eisen getoetst, onder andere van;
> het aan de wettelijke kaders voldoet
> is opgesteld vanuit de doelen en belangen van de organisatie;
> er rekening gehouden wordt met derden (waaronder hulpverleningsdiensten externe oorzaak, betrouwbaar, (onder)aannemers en eventuele bezoekers)

Na afronding van het examen heeft de c/h BHV een BHV-beleidsplan in handen dat op maat is geschreven voor zijn bedrijf en direct betrouwbaar is.

Eindtermen en competenties
De kandidaat kan BHV-beleid voor zijn bedrijf veranderen op grond van de risico's in zijn bedrijf en de wettelijke eisen aan de BHV.

Competenties
> De cursist behandeld over kennis met betrekking tot:
   > Het wetenschappelijk kader voor de BHV;
   > De RI&E en de relatie met de restrisico's;
   >   Een incidentscenario en de relatie met de BHV;
   > De eisen die gesteld worden aan het aantal BHV-ers en het opleiden en oefenen van de BHV-organisatie.
   >De eisen die gesteld worden aan de schriftelijke vastlegging. 
> De cursist kan relevante wet- en regelgeving over BHV vertalen naar een BHV-beleidsplan voor het eigen bedrijf met 
    concrete maatregelen voor:
   > het opzetten en beheren van de BHV-organisatie
   > zorgen voor opleiding en oefening van de bedrijfshulpverleners
   > communiceren met interne en externe verbindingen.
> De cursist kan het BHV-beleidsplan voor zijn bedrijf presenteren en de conclusies en aanbevelingen toelichten.

Locatie: Medicall Life Support of in overleg in-company
Cursusdagen en examendagen zijn altijd incl. koffie/thee en lunch

Lesmateriaal: NIBHV
Certificatie: NIBHV-diploma
 


 
Prijs: Op aanvraag

Meld u aan:

Uw gegevens:
Factuuradres:
Overig