RUBRIEKEN

Preventie-medewerker Basis

Preventiemedewerker  Basis  incl. NIBHV certificaat
Preventiemedewerkers moeten een goed toegankelijk aanspreekpunt 
zijn voor collega's met vragen over veiligheid en gezondheid op de werkvloer.
Per 1 juli 2017 is de Arbowet gewijzigd.
Hierdoor zijn er zaken rond de taken en de positie van de preventiemedewerker verandert.
Een aantal maatregelen in de nieuwe wet zal tot meer aandacht voor preventie in bedrijven leiden.

Werkgevers zijn verplicht de preventietaken vorm te geven in hun bedrijf. Zij kunnen daarvoor één of 
meerdere werknemers aanwijzen: de preventiemedewerker(s). Dit zijn eigen werknemers die de werkgever
bijstaan in de dagelijkse zorg voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden op de werkvloer. In kleine bedrijven mag
de werkgever zelf de preventietaken uitvoeren. Zij zijn een goed toegankelijk aanspreekpunt voor collega's met 
vragen over veiligheid en gezondheid op de werkvloer.

De preventiemedewerker ondersteunt zijn collega's bij het werken volgens de veiligheidsvoorschriften en geeft hen zo
nodig voorlichting en instructie. De ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging moet instemmen met wie de rol
van preventiemedewerker op zich neemt, wat zijn positie in de organisatie is en welke preventietaken hij uitvoert.
De overheid geeft niet precies aan, hoe de werkgever de preventietaken moet invullen. Op grond van de Arbowet is de
werkgever in ieder geval verplicht tot het aanstellen van Bedrijfshulpverleners (BHV-ers) Gezien de focus van de
preventiemedewerker op veilig werken, ligt het voor de hand de preventietaken te laten aansluiten bij de BHV-organisatie.
De BHV-organisatie is immers georganiseerd en gericht op het voorkomen van letsel en beperken van schade.
Als leden van de BHV-organisatie de preventietaken uitvoeren, heeft dat als voordeel voor de werkgever dat gebruik
gemaakt kan worden van een (bestaande) organisatie.

De opleiding tot preventiemedewerker is gericht op de relevante wet- en regelgeving op het gebied van risico-
inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Het bijbehorende plan van aanpak en de arbotaken van de preventiemedewerker zijn ook 
onderdeel van de opleiding.

In de opleiding komen 5 thema's aan bod:
 • Preventietaken en de Arbowet
 • De RI&E en het plan van aanpak
 • De invloed van medezeggenschap op preventietaken
 • De plaats en positie van de preventiemedewerker in de organisatie.
 • Voorbeelden van het uitvoeren van arbomaatregelen op de werkvloer.
Eindtermen:
‚ÄčNa het volgen van de cursus kan de cursist omschrijven:
 • Wat de relevante artikelen uit de Arbowet voor de invulling van preventietaken betekenen.
 • Wat de relevante artikelen uit de Wet op de Ondernemingsraden voor de preventiemedewerker betekenen.
 • Aan welke eisen een RI&E  en een plan van aanpak moeten voldoen.
 • Welke rol de medezeggenschap heeft m.b.t. de deskundige bijstand op het gebied van bescherming en preventie.
 • Welke rol en positie een preventiemedewerker in een bedrijf kan innemen.
 • Welke uitvoerende en coõrdinerende taken kunnen behoren tot het takenpakket van een preventiemedewerker.
 • Welke stappen er kunnen worden gezet bij het uitvoeren van arbo-maatregelen.
Cursusduur: 1 hele dag (8 uur) incl. koffie/thee en lunch

Certificering: Theoretisch examen (multiple-choice) en certificering Keurmerk NIBHV.
                       Geen speciale vooropleiding vereist.

Trainingslocatie: Medicall Life Support (8.30 uur - 16.30 uur)
Vanaf 8 personen komen wij ook op locatie

Na aanmelding ontvangt u per mail een bevestiging
Per post ontvangt u voor aanvang cursus de uitnodiging met het boek.


                          
  
Prijs: € 375,00 p.p. excl. BTW

Meld u aan:

Uw gegevens:
Factuuradres:
Overig